Shop quần áo Thảo Vinh – Đà Nẵng

Nếu bạn chỉ kinh doanh quần áo thể thao online, bạn có thể chưa quan tâm tới việc thiết kế cửa hàng thể thao. Còn nếu muốn mở cửa hàng bán đồ thể thao thì ngoài tìm kiếm nguồn hàng, …, việc thiết kế cửa hàng là một trong những nhiệm vụ đầu tiên và khá khó khăn mà bạn đảm nhiệm.

- Chủ đầu tư: Anh Vinh
- Địa chỉ: 79 Trưng nữ Vương – Đà Nẵng
- Diện tích: 30m2
- Đơn vị thực hiện: BLUE HOUSE
- Chi phí dự kiến: 0906.326.658


NHẬP THÔNG TIN ĐỂ TẢI BÁO GIÁ

(*) Thông tin bắt buộc